MAPPA METEO RECAPITI UTILI MERCATINO FOTO CODICE FISCALE PAGINE RADIO GALATRO IERI E OGGI FIRME
SOCIETA' SPORTIVA GALATRORISULTATI

ORGANICO

LA STORIA

I VERSI

homeI VERSI

Glatru fu sempi 'nu paisedhu
di boni iniziativi nteligenti,
n stezzi mai chiusu ntr' stuppedhu,
cercau 'u progredisci continuamenti.

Circuli culturali tanti e tanti
nesciru comu fungi ntra lu voscu,
certuni 'i longa vita bbaru vanti,
ma atri, viatu, sbamparu comu broscu.

Ntr'e tanti niziativi nci fu puru
'na socet p''a squatra d''u palluni,
si vzzi, tandu, mu si ruppi 'u muru
e mu si fa 'na squatra di galluni.

A riunioni, ntr'a chesia 'i San Nicola,
ebbi di giuvanotti 'na mara,
tutti ntusiasmati mu si mbola
'na squatra di secunda catigura.

Si fici u presidenti e u segretariu,
u vici e puru novi cumpunenti,
si fissu, dha sira, u calandariu
mu si joca bonu e continuamenti.

Campu di jocu, a Glatru, n ndavia
u s'allenanu i cotrari jocaturi,
m''u trovmu ndi msimu pe' via,
comu puru 'nu bonu allenaturi.

A Cincrundi, Ciminu, l'abbocatu,
presidenti d''a squatra cincrundisa,
pemmu ndi presta u campu fu pregatu,
e nd''u prestu senza nudha spisa.

E a Peppi Giancotta, jocaturi,
chi a chidhi tempi era squalificatu,
u pregi mu faci l'allenaturi,
ma gratis, senza m' mai pagatu.

L'amaru Peppi, a proposta accettu
e vinni mu ndi f l'allenaturi;
seriamenti i cotrari nd'allenu
senza 'na lira, sulu p l'onuri.

Pe' maglietti, pe' cazi e cozettuna,
pe' scarpi, pe' palluna e scirpitedhi,
firmammu a Pisanu 'na cambialuna
chi pagammu poi, cu li questicedhi.

A Marpatri, 'o medicu Gallizzi,
ch'ava cartellinati Alfredu e Francu,
mu ndi lbbara nci armammu tanti lizzi,
ma nd''i vzzi pagati sup' bancu.

Pe' tutt''i ddui, sessantamilaliri,
'na cambiali vozzi, biancu firmata,
e poi ndi dissi: "n nc' d'affendiri
s''a banca, jeu, vi fazzu la girata".

Dbbita ndi fcimu a n finiri,
ma fcimu 'na squatra di rispettu,
organizzammu, senza tantu diri,
cu jocaturi veramenti di pettu.

Peppi Giancotta all'opera si misi,
cu garbu, cu passiuni e cu mastra
allenu 'na squatra chi tinni tisi
i jocaturi e tutta a tifusara.

Alfredu, ch'era guardianu d''a porta,
n nci faca passari lu palluni,
sempi prontu era, faca bona scorta
dommu nc' gollu di corchi staduni.

Peppi Simari, 'na ruspa i terzinu,
stava guardignu, guardandu luntanu,
sempi c''u pedi destru e mai mancinu,
mandava u palluni fora di manu.
  Roccu d'Elena stopper di lussu,
di testa jocaturi gi provettu,
guardava l'avversariu cu 'nu mussu,
e l'affruntava, poi, di pettu e pettu.

Ninu Sergi, cu carma certusina,
d'ala tornanti piroletti faca,
a porta arrivava cu mossa fina
e, tanti voti, 'u gollu nci nesca.

Carmelu Dimatteu, ch'era guardianu,
'nu pocu cchi avanti puru jocava,
e, certi voti, cu 'nu fora manu,
a porta i l'avversariu la sbucava.

Cheli Galluzzu, chi d'attaccu jocava,
e chi di ntuitu nd'ava tantu, tantu,
vicinu a porta spissu arrivava
cu passaggi d'arti e cu bonu vantu.

Francu, puru, ch'era bonu attaccanti,
ava fcili scattu e resistenza,
scappava, mpatti jendu sempi avanti,
scartandu l'avversari cu vemenza.

Loiggi Sollazzu, n'atru jocaturi,
di bona lena jocava sicuru,
a l'avversari faca i simpusturi,
tenenduli luntani di duru e duru.

Di Peppinuzzu Cannat vi dicu,
ca fu 'nu jocaturi ricercatu,
m''u fazzu jocari ndeppi 'u m'annimicu
c''u capu di 'na squatra rinomatu.

L'atri jocaturi, tutti bravi:
Mandagghiu, Francuni, Timpanu, Alvaru,
Cosoletu e tant'atri, tantu savi,
ma corcunu d'idhi di golli avaru.

Nc'eranu Angiulinu Cuppari e Span,
Godiusu e Fortunatu Trimbuli,
a bon'anima i Roccu, n dicu n,
Rullu e Seminara, tanti simbuli.

D'avventuri, a squatra, ndi passau tanti:
Bovalinu, Tropea e tant'atri ancora,
nci vozzi la pacenzia di li santi
mu jamu avanti senza nudha mora.

Ricordu a trasferta 'i Bovalinu,
sup''a nivi di Zmaru muntagna,
spingendu chidhi mchini cuntinu,
e tutti allegri, senza nudha lagna.

Arrivammu a Bovalinu gi stanchi,
ma ntusiasmati d''a partita i fari,
'e jocaturi massaggiammu l'anchi,
penzandu, armenu, di 'nu pattijari.

Perdimmu, veramenti, la partita,
tornammu a casa tristi e scunsulati,
ma a nudhu vinni menu a tanta aita,
avanti jimmu cu bedhi risurtati.

Chid'annu, 'u campionatu, n 'u vincimmu,
ma a 'nu bonu postu ndi piazzammu,
e l'annu appressu cchi sicuri jimmu,
e a tanti squatri forti nci minammu.

Atri, doppu, puru cu sagrifici,
continuaru l'para ncuminciata,
tantu c'ancora i Glatru si dici,
ca nc' 'na squatra ch' bona avviata.

A dirigenti e jocaturi attuali,
guru di vittori tanti, tanti,
u vncinu, u prlanu i giornali,
m'arrivanu 'n serie A e mu vannu avanti.


Francesco DistiloULTIME

Copyright @ Associazione Culturale del Metramo 1999 -